متر ليزري ابزاري دقيق براي تعيين فواصل ميباشد.نحوه كار بدين شكل است كه پرتو ليزر روي هدف تابيده شده و عمل محاسبه با خطاي كمتر از سه ميليمتر انجام ميشود.

برخي قابليت هاي ديگر متر هاي ليزري محاسبه سطح ، حجم ،فيثاغورث و همچنين تعيين ميزان شيب ميباشد.برخي از اين متر ها داراي بلوتوث بوده و همزمان امكان انتقال ديتا به لپ تاپ يا پاكت پي سي و خروجي آتوكد را دارند.
 
(10مورد