قیمت:   برای آگاهی از قیمت و خرید کالا تماس بگیرید.  
نام گروه: ترازیاب مکانیکی
بازدید:  1302

ترازیاب نیکون مدل AS-2C
بزگنمائی 34 برابر
دقت 8/0 ميليمتر بدون ميکرومتر
دقت 4/0 ميليمتر با ميکرومتر
دقت تنظيم کمپانساتور 3/0 ثانيه
واحد قرائت زاويه درجه يا گراد
دقت قرائت زاويه 1/0 درجه يا گراد
وزن با جعبه 7/3 کيلوگرم