قیمت:   برای آگاهی از قیمت و خرید کالا تماس بگیرید.  
نام گروه: ترازیاب مکانیکی
بازدید:  1522

ترازياب مهندسي NIKON مدل AC-2S
درشتنمايي24برابر     
دقت 2ميلي متر در كيلومتر
لمب درجه يا گراد
 متعلقات: جعبه حمل و شاقول و كاور ضد آب و نمگير(با کارت گارانتی)