قیمت:   برای آگاهی از قیمت و خرید کالا تماس بگیرید.  
نام گروه: ترازیاب مکانیکی
بازدید:  1731

ترازياب اتوماتيك ضد ضربه و ضد آب Leica   مدل   NA700  
با قابليت بزرگنمايي 20-30 برابر
اندازه گيري زاويه بصورت درجه وگراد
دقت 2- 2/1 ميليمتر در هر كيلومتر رفت و برگشت