قیمت:   برای آگاهی از قیمت و خرید کالا تماس بگیرید.  
نام گروه: ترازیاب مکانیکی
بازدید:  1513

ترازياب اتوماتيك FOF مدل DSZ - 2
 بامشخصات ذيل:
دقت ترازيابي5/1 ميليمتر دريك كيلومتر رفت وبرگشت
بزرگنمائي 32 برابر
حداقل فاصله فوكوس 35 سانتيمتر
جعبه حمل فلزي