این سیستم به طور کلی شامل قسمت های زیر است:

1.سیستم تعیین موقعیت مکانی وسیله نقلیه :

بوسیله این سیستم موقعیت یک وسیله نقلیه در سطح کره زمین با دقت قابل قبولی تعیین می گردد. 

GPS یا موقعیت یاب ماهواره ای پرکاربرد ترین سیستم برای تعیین موقعیت وسایل نقلیه است.

اين گيرنده‌ها جهت برآورد دقيق مكان مي‌بايست حداقل سيگنال‌هاي ارسالي از 3 ماهواره را دريافت نمايند.

 اساس سامانه محاسبه‌ي تعيين موقعيت در اين دستگاه‌ها بر مبناي تخمينفاصله‌ي دستگاه گيرنده ي زميني تا فرستنده‌ي ماهواره‌اي است.

 24-28 ماهواره وجود دارند كه در هر ساعت از شبانه‌روز و در هر شرايط آب و هوايي اطلاعات مربوط به مكان و زمان را براي گيرنده‌هاي زميني ارسال مي‌نمايند.

2.سیستم ارسال اطلاعات از وسیله نقلیه به مرکز مورد نظر (شبکه ارتباطی):

پس از آنکه موقعیت وسیله نقلیه مشخص شد، این اطلاعات توسط یک شبکه ارتباطی(GPRS ، بیسیم یا شبکه موبایل GSM ) به مرکز مدیریتی خاص آن وسیله نقلیه ارسال میشود.

3.سیستم مدیریتی مرکز کنترل (ایستگاه مرکزی):

مرکز کنترل باید توانایی دریافت اطلاعات ارسال شده توسط وسایل نقلیه را داشته باشد.

 پس از دریافت اطلاعات، باید بوسیله تجیزات خود محاسبات مورد نیاز را انجام داده و در پایان این اطلاعات را به وسیله نقلیه مورد نظر ارسال نماید

مزایای سامانه AVL چیست؟

این سیستم دارای مزایای متعددی ایست که در اینجا به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

مديريت بهينه ناوگان :

اين سيستم ابزار قوی برای استفاده بهينه از ناوگان جهت انجام ماموريتها و امور محوله می باشد.

 نمايش موقعيت متحرک روی نقشه در مرکز کنترل امکان نظارت کامل بر عملکرد پرسنل را به مدير مي دهد و از اتلاف زمان جلوگيری می کند. 

سرعت در کمک رسانی از ديگر مزايای سامانه است.

سرعت عمل در انجام ماموريتها، و امکان برنامه ريزی بهتر : 

این سيستم با تعيين موقعيت دقيق متحرک روی نقشه اين امکان را به مدير می دهد که از انجام ماموريت های محوله مطمئن شده و با تخمين زمان حرکت و رسيدن به مقصد، امکان پاسخگوئی را داشته باشد. 

 

محافظت متحرک در مقابل سرقت : 

در صورت بروز حوادثی همچون سرقت سيستم فوق آخرين موقعيت متحرک را گزارش و امکان دسترسی به آن را فراهم می آورد.

مديريت و ثبت حوادث : 

با توجه به امکان ذخيره سازی نرم افزار، کاربر قادر خواهد بود گزارش تمامی مسير های طی شده،مکانهای توقف و سرعت حرکت متحرکها و عملکرد پرسنل را در اختيار داشته باشد 

امداد و نجات: 

با توجه به امکانات ارسال پيام های متنی و آلارم در نظر گرفته شده، در صورت بروز خطر، شورش يا تصادفات آگاهی مرکز از راننده و بالعکس فاصله بين مرگ و زندگی خواهد بود. 

 

هدايت متحرک :

نمايش موقعيت متحرک روی نقشه در مرکز کنترل امکان هدايت کامل ناوگان را به متحرک می دهد و از اتلاف زمان و گمراه شدن متحرک جلوگيری می کند

موقعيت ياب ماهواره ای(GPS ):

سرويس ناوبري و تعيين موقعيت ماهواره اي  شامل 28 ماهواره است كه در مدارهائي در 19000 کيلومتری سطح زمين قرار دارند و اطلاعات مربوط به موقعيت و زمان دقيق را به كليه نقاط زمين ارسال مي نمايند.

 گيرنده های جی پی اس مي توانند با دريافت اطلاعات از حداقل 4 ماهواره، مكان (طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع)، 

سرعت، مسير و جهت حركت، فاصله و زمان تا مقصد، زاويه انحراف از مسير، فواصل نقاط مشخص و شمال جغرافيايي را نمايش دهند.

 از اين اطلاعات براي ناوبري و هدايت هوايي، دريايي و زميني، نقشه برداري، آمار گيري، تهيه و اصلاح اطلاعات نقشه اي، نظارت بر حركت خودروها، 

تعيين موقعيت محل برداشت نمونه هاي معدني، تهيه نقشه از مسير طي شده (پروفيل برداري)، پيدا كردن متحرك گم شده و يا به سرقت رفته،

 اطلاعات ورودي براي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي، امداد و نجات در حوادث و موارد ديگر استفاده مي شود.

تقسيم بندي سيستم هاي AVL :

بطور کلي سيستم هاي AVL را مي توان به سه گروهتقسیم  بندی کرد 

 

1-سیستم غیر لحظه ایOff-line

2-سیستم لحظه ای On-line

3-ترکيبي Off-line- On-line

:1.سيستمغیر لحظه ای( Off-line)

2.در صورت عدم حساسيت براي ارسال رويداد ها در زمان حدوث و عدم نياز به دسترسي و فراخواني از مرکز به صورت Online مي توان از سيستم Offline استفاده کرد.

سيستم هاي Offline براي نمونه برداري و ذخيره سازي نقاط با زمانبندي هاي تعيين شده توسط سوپروايزر انجام مي شود.

 طبعا دستيابي به اطلاعات ذخيره شده در سيستم هاي Offline نيازمند دسترسي به متحرک براي تخليه و بازيابي اطلاعات مي باشد. 

اطلاعات توسط حافظه هاي دستگاه ها که انحصارا در اختيار افراد مجاز مي باشد قابل تخليه و بازيابي است.

حافظه هاي دستگاه ها مربوطه توسط نرم افزار رمزگذاري مي شود و دستگاه ها فقط حافظه هاي فرمت شده توسط نرم افزار را به رسميت شناخته و در مقابل هر نوع حافظه ديگر عکس العملي نشان نمي دهد.

با ورود کارت حافظه  مربوطه به داخل دستگاه ، همزمان با تخليه اطلاعات Offline ، تنظيمات لازم نيز به دستگاه اعمال مي شود.

3.سيستم لحظه ای(On-line):

در صورت نياز به گزارش سريع رويدادها و تخلفات به مرکز کنترل، از سيتم Online ميتوان بهره جست.

 در ضمن مي توان از مرکز کنترل در هر لحظه و در صورت نياز، فراخواني دستگاه ها را انجام داد و از طريق مرکز و 

دستگاه مرکزي و نرم افزار مرتبط، اطلاعات را به روز کرد و تنظيمات مقتضي را روي دستگاه ها به صورت Over Air اعمال نمود.

ارسال متناوب و خودکار اطلاعات به مرکز کنترل از ديگر قابليت هاي سيستم هاي Online مي باشد که مي توان توسط تنظيمات لازم آنرا فعال يا غير فعال کرد.

4.سيستم ترکيبي On-line و Off-line :

با تلفيق دو سيستم Online و Offline ميتوان همزمان اطلاعات به روز و ذخيره سازي در متحرک را پوشش داد.

 در اين روش اين دو امکان بعنوان پشتيبان هم مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. 

با توجه به ذخيره سازي اطلاعات دريافتي On-line در ديتابيس و افزودن اطلاعات Off-line به آن ، مي توان ضمن مقايسه اطلاعات و حصول اطمينان از آن ، به دقت مضاعف در مسير هاي طي شده توسط متحرک نائل گرديد. 

 

 

صفحه 1 از 1 1

شما می توانید فایل PDF سامانه AVL را در این قسمت دانلود کنید.

دانلود فایل PDF سامانه AVL